Kontakt 

NAŠE SLUŽBY


EKONOMICKO SPRÁVNÍ ČINNOSTI

 • vedení evidence spoluvlastníků, nájemníků a podnájemníků bytových prostor, uživatelů nebytových prostor, provozních jednotek (garáží, garážových stání) a pozemků

 • pravidelné vyhodnocení provozních nákladů

 • vypracování předpisů a změn nájemného a plateb do fondu oprav v souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka, kontrola úhrad

 • vypracování předpisů a změn předpisů služeb spojených s užíváním společných prostor

 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka

 • kontrola úhrad nájemného, plateb za služby, příspěvků do jednotlivých fondů dle předpisu

 • upomínání pohledávky u dlužníka

 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur vč. spravování provozního účtu nemovitosti

 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)

 • předkládání návrhů na výpověď z nájmu bytu, nebytových prostor, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě,
  nebo vyplívající ze zákona, vč. přípravy podkladů pro podání výpovědi z nájmu

 • příprava podkladů pro zastupování zájmu vlastníka nemovitosti týkající se spravovaného majetku u soudu

 • hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro
  zahájení správního řízení

 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitosti

 • předkládání rozvahy o výši a využití prostředků na provoz údržbu a
  investice vždy pro následující rok

 • předkládání rozvahy o předpokládaných příjmech z nájemného pro následující
  kalendářní rok

 • vedení evidence hospodaření nemovitosti

 • vedení datových schránek SVJ

ÚČETNICTVÍ A DANĚ

 • vedení daňové evidence příjmů a výdajů

 • vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

 • vypracování daňového přiznání - daň z příjmu z nemovitosti, daň z
  nemovitosti

 • vedení personální a mzdové účetní agendy vlastníka (DPP, DPČ)

ÚKLID BYTOVÝCH DOMŮ

 • úklidy společných prostor domu za předem stanovené podmínky - minimálně 1x týdně 

 • údržba zeleně domu 

 • jednorázové úklidy po stavebních prací

PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA 

 • nově nabízíme službu profi předsedy v případě, že v domě nenajdete nikoho kdo by chtěl vykonávat funkci předsedy 

 • klidný chod SVJ, zajištění rekonstrukcí, dotací pro SVJ

 • veškeré informace po domluvě