SLUŽBY

Rozsah standardních poskytovaných služeb správy nemovitostí :

Účetnictví a daně

 • vedení daňové evidence příjmů a výdajů
 • vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
 • vypracování daňového přiznání - daň z příjmu z nemovitosti, daň z nemovitosti
 • vedení personální a mzdové účetní agendy vlastníka (DPP, DPČ)

Ekonomicko správní činnosti

 • vedení evidence spoluvlastníků, nájemníků a podnájemníků bytových prostor, uživatelů nebytových prostor, provozních jednotek ( garáží, garážových stání ) a pozemků
 • pravidelné vyhodnocení provozních nákladů
 • vypracování předpisů a změn nájemného a plateb do fondu oprav v souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka, kontrola úhrad
 • vypracování předpisů a změn předpisů služeb spojených s užíváním společných prostor
 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • kontrola úhrad nájemného, plateb za služby, příspěvků do jednotlivých fondů dle předpisu
 • upomínání pohledávky u dlužníka
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur vč. spravování provozního účtu nemovitosti
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
 • předkládání návrhů na výpověď z nájmu bytu, nebytových prostor, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona, vč. přípravy podkladů pro podání výpovědi z nájmu
 • příprava podkladů pro zastupování zájmu vlastníka nemovitosti týkající se spravovaného majetku u soudu
 • hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitosti
 • předkládání rozvahy o výši a využití prostředků na provoz údržbu a investice vždy pro následující rok
 • předkládání rozvahy o předpokládaných příjmech z nájemného pro následující kalendářní rok
 • vedení evidence hospodaření nemovitosti